Dette nettstedet bruker informasjonskapsler – små tekstfiler som er plassert på maskinen din for å hjelpe nettstedet å gi en bedre brukeropplevelse. Generelt brukes informasjonskapsler for å beholde brukerpreferanser, lagre informasjon for ting som handlekurver, og gi anonymisert sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics. Cookiene vil som regel gjøre surfingopplevelsen din bedre. Du kan imidlertid foretrekke å deaktivere informasjonskapsler på dette nettstedet og andre. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Vi foreslår at du konsulterer Hjelp-delen av nettleseren din eller ser på the About Cookies website, som gir veiledning for alle moderne nettlesere.

VÅR DATASKYDDSPOLICY

Vem är ansvarig för de personuppgifter som jag lämnar till OLKA Sportresor? 
Personuppgiftsansvarig är OLKA Sportresor AB. Vi står för transparens och öppenhet i enlighet med gällande lag och du kontaktar oss enklast via telefon på 031-13 74 00 eller via e-post på info@olka.se. Nedan kan du läsa lite mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är all typ av information som kan härledas till dig. I andra branscher skulle det kunna vara information som skvallrar om din genetiska, ekonomiska eller sociala identitet. För oss gäller det framförallt information som namn och kontaktuppgifter. Vid bokning av resa med flyg eller färja behandlar vi även uppgifter som personnummer på samtliga resenärer.

Hur samlar OLKA Sportresor in mina personuppgifter? 
Dina personuppgifter samlas aldrig in utan ditt uttryckliga godkännande och samtycke. Vid tillfället för inhämtning av personuppgifter informeras du om hur dina uppgifter kommer att behandlas och du behöver också godkänna att dina uppgifter används för det angivna ändamålet. Sådana ändamål kan exempelvis vara vid förfrågningar av offerter och resmål som inkommer till oss på telefon, e-post eller kontaktformulär eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Vi samlar då endast in de uppgifter som vi behöver för att gå vidare med det angivna ändamålet.

Hur behandlar OLKA Sportresor insamlade personuppgifter? 
Vi behandlar alltid alla insamlade personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behandlar enbart de uppgifter som du uttryckligen lämnat ditt samtycke till och endast för det angivna specifika ändamålet. Dina uppgifter kommer att behandlas av berörda anställda på OLKA Sportresor AB på ett sätt som säkerställer din integritet och konfidentialitet. Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part om så inte är nödvändigt, exempelvis vid utställning av flygbiljetter eller vid rumsindelning. Då lämnas endast väsentliga uppgifter ut.

Hur lagrar OLKA Sportresor mina registrerade personuppgifter? 
Vi lagrar inte dina personuppgifter i en annan form eller under en längre period än vad som anses skäligt för det eller de ändamål som vi har tagit emot dina uppgifter för. Tidsperioden kan variera och bestäms i regel av ändamålet.

Vilka rättigheter har jag till mina uppgifter? 
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss på OLKA Sportresor. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Du har också möjlighet att skriftligen lämna in en begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig. Detta är kostnadsfritt och så länge din begäran inte kan antas vara ogrundad eller orimlig får du tillgång till våra registrerade uppgifter om dig inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 
På Datainspektionens webbplats kan du läsa allt om EU:s dataskyddsreform och om vad den innebär.